Επικοινωνήστε με το ξενοδοχείο Mistral

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας, ή ...
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για ένα αίτημά σας στο Ξενοδοχείο Mistral.

Το όνομά σας... "E-mail" (απαραίτητο)
Τηλέφωνο Χώρα Προέλευσης
Ημ/νία Άφιξης Ημ/νία Αναχώρησης
Τύπος Διαμονής Άτομα
Σχόλια